Jan in person

Jans123.se  

Innovativ ingenjör som söker nytt jobb!

English version

Innovativ ingenjör söker jobb!

Den internationella ekonomiska krisen svepte bort min arbetsgivare redan i första vågen, därför söker jag nu en ny anställning, helst som utvecklings och/eller provningsingenjör/tekniker alternativt elektronikkonstruktör, men allt beaktas.

De senaste tio åren har jag varit anställd av ett mindre ingenjörs och konsultbolag där mina ansvarsområden har varit datainsamling, provning, utbildning och instrumentering. Våra huvudkunder har varit inom tunga maskiner och anläggningsmaskiner, men vi har haft regelbundet återkommande kunder från andra sektorer också såsom transport (landsväg, räls, flyg och sjö), energi och medicin.

Jag kom inte tomhänt till min senaste arbetsgivare. I bagaget hade jag erfarenhet från elektronikkonstruktion och mångårig erfarenhet från tillämpad mikrobiologisk forskning. Innan dess hade jag bland annat varit lärare i elektronik och elteknik.

En lista över mina erfarenheter, i någorlunda alfabetisk ordning:

Analog elektronik är det jag sysslat mest med i elektronikvärlden, både vad det gäller konstruktion och underhåll, men en del digitalteknik och mikrodatorteknik har förekommit under hela resan.
Analysverktygen har vanligen varit specialmjukvara, men en hel del kan även göras i t.ex Excel mm.
Applicering av givare, bl.a. töjningsgivare, termoelement och accelerometrar har varit en del av jobbet.
Dokumentation är en självklarhet vid provning/utredning/beredning.

Engelska är inte mitt modersmål, men jag brukar kunna göra mig förstådd.
Erfarenhet från 30 år datainsamlande och mätteknik finns från bland annat mikrobiologi, analytisk kemi, mekanisk strukturanalys och akustik.
Instrumenten har oftast varit datorbaserade specialinstrument, men egenkonstruerade mätförstärkare och insamlingsutrustningar har också använts.
Fermentatorer för laboratoriebruk har jag konstruerat, liksom kringutrustningen.
Fältmätning har oftast varit den vanligaste formen för inhämtning av data för att få underlag för livslängdsberäkningar och energibalansberäkningar.
Gaskromatografi och vätskekromatografi (LHPC) liksom atomabsorbtion och masspektrografi är teknik jag har haft en den kontakt med, fast det var ett tag sedan då jag bland annat underhöll utrustningen.
Indirekta mätmetoder har ofta fått tas till för att komma åt mätvärde från källor som inte kan mätas direkt.

Internationella erfarenheter har jag efter längre perioder i Frankrike och Tyskland, men jag föredrar att arbeta i Sverige där jag bor. Efter mer än 200 hotellnätter per år kan det vara trevligt att jobba lite mera hemmavid, men jag är öppen för förslag.
Konstruktion av mekanik, hydraulik och elektronik till provriggar och mätsystem har utförts.
Maskinbearbetning (svarv, fräs - även cnc) har jag utfört själv i metall eller plast om ledtiderna från verkstad varit för långa.
Metodutveckling och utvärdering har skett i samråd med kunder eller i egen regi.
Offertberedning och förstudier har ingått i arbetsuppgifterna.
Planering av prov har hört till de flesta uppdragen.
Produktmodifieringar har ofta förekommit om livslängd eller funktion inte stämmer med specifikation eller om det varit uppenbart att det funnits andra fördelar, t.ex. pris, reparerbarhet, tillverkningsmetod, m.m
Rapportskrivning är naturlig del av vardagen.
Sensorer för bl.a. dO har jag byggt och även satt samman utrustning för glukosanalys.
Service och reparation av mätutrustningen har varit en naturlig del av verksamheten.
Sterilteknik och olika former av bioteknik är jag inte främmande för efter många års arbete inom mokrobiell FOU.
Testriggar har jag konstruerat och/eller kört för verifiera livslängder eller andra egenskaper som t.ex. värmeöverföringskapacitet, korrosion, vibrationstålighet, nötning mm.
Utbildning av olika slag har hört till många av uppdragen och ett par års lärarerfarenhet finns i bagaget.

-Oj! Listan blev längre än mitt skägg. Nå, jag har ju trots allt hunnit med en hel del mil under mitt långa yrkesverksamma liv och då har jag inte berättat att mina hobbies är jordbruk, flygning (flygcertifikatet gick just ut), bergsvandring och att skriva.

Kont
aktinfo:

Jan Sjöholm
j_sjoholm@hotmail.com
+46 (0)70-6575297

Berga 415, 24191 Eslöv