Home

Blog-pages / Bloggsidor

 

Seasons.jans123.se En blog-sida med bild och text om årstiders växlingar. Det mesta av innehållet är på engelska.

 

Seasons.jans123.se A blog-page with the changes of the seasons of the year. Most of the content is in English

 

text-eng.jans123.se A page with texts i non-Swedish languages

 

SA7CGJ.jans123.se My radio amateur page

 

gallery1.jans123.se My first picture gallery

 

2014.jans123.se A gallery for some pictures taken this year

 

Jans123.se is undergoing a major overhaul. During the process I will keep some blog-pages open.

 

I am not really happy with the format of the blog layout and function provided by my web-host. It is not bad and is anounced as simple to use and it really is, but at a coast of functionality. I wil have to find a workaround the hard way -by reading the manuals :-)

The old page can be found here: jans123.se/index_

 

 

Jans123.se håller på att byggas om. Under tiden så kommer ett par blog-sidor att vara öppna och att underhållas. Mitt webhotell har en enkel blogfunktion som i och för sig gör ett bra jobb, men jag vill ha lite mera funktioner så jag får gå på det den hårda vägen -genom att läsa manualerna. Min gamla sida kommer att finnas kvar här: jans123.se/index_