Stachelberg - Tjeckernas  Maginotlinje


Hur många kände till att Tjeckerna hade en egen "Maginotlinje"?
Naturligtvis hetter den inte så, det är ju namnet på Frankrikes förvarslinje mot Tyskland. Den Tjeckiska linjen var tänkt att försvara republiken Tjeckoslovakien mot angrepp från tyskarna. En del av linjen gick längs gränsen mellan Tjeckoslovakien och den tyska delstaten Slesien. Numera är det gränsen mellan Tjeckien och sydvästra Polen. Forten står kvar än i dag. De började byggas 1936 och arbetet forcerades så snabbt att det inte var långt kvar att få dem operativa och hade inte Chamberlain försökt skapa "fred i vår tid" hade andra världskriget förmodligen börjat annorlunda. Nu öppnades dörren i stället på vid gavel och vägen stod vidöppen, bland annat till de synnerligen viktiga Skodaverken.

PICT0080rt.jpg

Stachelberg vid Trutnov, Tjeckien, är ett av de många fort som skulle skydda Tjeckoslovakien från Tyskland. Anläggningen hålls i ordning av entusiaster och är öppen för turister.

PICT0081rt.jpg

Infarten till anläggningen ser dramatisk ut med hindren för fordon. Förmodligen var det också tänkt att här skulle finnas massor av taggtråd

PICT0082rs.jpg

Som en första grindvakt står denna bunker, som skulle ha kapacitet att välkomna både pansar och ”mjuka mål”.

PICT0085rt.jpg

Informationstavlor finns det gott om, men tyvärr är de flesta på Tjeckiska. Bra för Tjeckerna, men lite mer på tyska eller engelska skulle vara trevligt.

PICT0086rt.jpg

Försvarslinjen bestod av ett antal centralfort med en mängd olika mindre bunkrar mer eller mindre på linje. Bunkrarna var stationer för bland annat artilleriplatser och många har förbindelse med sina respektive centralfort via tunnlar med järnvägsräls för snabba transporter.

PICT0107rt.jpg

Brådskan blev stor när väl vidden av de Tyska intressena på 1930-talet blev uppenbara. Anläggningsarbetet tog fart 1936 och forcerades så gott det gick till dess Munchentraktatet skrevs under och försvarsanläggningarna i princip blev värdelösa eftersom de inte var helt klara.

PICT0089rt.jpg

Just kring Stachelberg har man försökt återskapa miljön från tiden strax före andra världskriget. Värn har grävts fram och fodrats, bunkrar har målats och en del taggtråd har dragits.

PICT0097rt.jpg

Om ”grindvakten” var rejält beväpnad så var ”portvakten” lite lättare utrustad. Han hade ju dessutom visst stöd från huvudfortet och en av uppgifterna var att hålla rent från ”mjuka mål” kring själva centralfortet. Denna bunker hade ingen tunnelförbindelse med centralfortet.

PICT0098rt.jpgCentralfortet i Stachelberg är en imponerande betongklump med ledningsplats och batterier. Huvudbeväpningen här och i kringliggande bunkrar var granatkastare, inte flackbaneskjutande artilleri och kalibern låg kring 100mm –där det hunnit installeras och ammunitionsföråden var dimensionerade för tusentals projektiler per pjäs.

PICT0099rt.jpg

Karkonossemassivet i norr, bergsryggen som utgör den norra delen av Sudeterna och som är gränsberg mellan Tjeckien och Polen.

PICT0109rt.jpg

Ingången till fortet i Stachelberg är belägen under markytan. Det finns andra möjligheter att komma in via andra bunkrar och tunnelsystemet mellan dem och så finns det en rejäl infart för lastbilar långt, långt bort.

PICT0110rt.jpg

Väl inne i ”betongkalotten” står man inför nästa utmaning: en rejäl trappa som bara bär nerför…

PICT0113st.jpg

Jag har inte så många bilder nerifrån bunkerns undre. Den här bilden från en plansch inne i fortet får illustrera hur det ser ut i andra fort, inte Stachelberg, för någon järnväg hann man inte installera innan Tjeckoslovakien blev annekterat och i praktiken invaderat.

PICT0119rt.jpg

Att anläggningen hastigt bara övergavs mitt under byggnationen får symboliseras av de här påbörjade betongkonstruktionerna.

PICT0120rt.jpg

Mera påbörjade anläggningar, förmodligen en pjäsplats. Kan det ha varit för luftvärn?

Förhoppningsvis kan bildmaterialet kompletteras och likaså detaljuppgifterna. Jag har lärt mig att man oftast måste besöka en plats två gånger för att kunna ställa de rätta frågorna. I det här fallet blev besöket i Stachelberg bara ett infall då vi råkade passera förbi.
Hade då tjeckerna kunnat stoppa tyskarna om försvarslinjen varit färdig? Svårt att säga, men tjeckerna hade nog bitit ifrån sig, trots att England hade sagt att de inte skulle lägga sig i. Klart är i alla fall att de industriella resurserna i Tjeckoslovakien var långt ifrån betydelselösa i den tyska krigsindustrin.